Normtabellen coopertest

De Amerikaanse arts Kenneth Cooper ontwikkelde in de zestiger jaren een testmethode om de conditie van militairen in de leeftijdsklasse van 17–52 jaar te kunnen beoordelen.
Meer en minder....

De Amerikaanse arts Kenneth Cooper ontwikkelde in de zestiger jaren een testmethode om de conditie van militairen in de leeftijdsklasse van 17–52 jaar te kunnen beoordelen. De deelnemers werden zowel onderworpen aan een 12 minuten looptest als aan een maximale inspanningstest in het laboratorium ter bepaling van de maximale zuurstofopname. Met dit onderzoek werd aangetoond dat er bij een groep militairen van voornamelijk jonge leeftijd een sterke samenhang bestond tussen hun maximale zuurstofopname en de door hen in 12 minuten afgelegde afstand. Cooper vertaalde deze gegevens in een algemene tabel, waarbij hij ervan uitging dat deze gegevens ook gelden voor vrouwen en oudere mannen. In opdracht van de KNAU heeft het onderzoeksbureau AdPhys (Onderzoek & Advies voor Sport & Beweging) een onderzoek uitgevoerd naar de Coopertest. Het blijkt dat de tabel wetenschappelijk gezien nogal een aantal fouten bevat. Zo zijn de berekeningen voor de mannen statistisch gezien niet goed uitgevoerd en de interpretatie van de gegevens voor vrouwen en oudere mannen zijn onderschat door Cooper. Een andere instantie, te weten de American College of Sports Medicine (ACSM), heeft een meer realistische berekening op basis van aanvullende gegevens van 20.000 mannen en 5.500 vrouwen uitgevoerd. Onderzoeksbureau AdPhys heeft ook de tabellen van de ACSM onder de loep genomen. Ook hier kwam men in de berekening een aantal interpretatie fouten tegen. De door AdPhys verbeterde tabel is tot nu toe de meest realistische tabel voor het meten van de conditie middels de 12 minuten test. De aanbeveling uit het onderzoek is dan ook dat er een Nederlands onderzoek zou moeten komen van beperkte schaal om vast te stellen of deze waarden ook gelden voor Nederlands lopers en loopsters. Alle voorhanden zijnde gegevens zijn nu strikt gebaseerd op de gegevens van Amerikaanse lopers en loopsters.

Mannen Leeftijd
Conditie niveau 20-29 30-39 40-49 50-59 60
Zeer zwak <=1915 <=1883 <=1770 <=1625 <=1432
Zwak 1916 - 2156 1884 - 2076 1771 - 1979 1626 - 1850 1433 - 1689
Matig 2157 - 2333 2077 - 2237 1980 - 2140 1851 - 2011 1690 - 1850
Voldoende 2334 - 2478 2238 - 2397 2141 - 2285 2012 - 2140 1851 - 1995
Ruim voldoende 2479 - 2655 2398 - 2590 2286 - 2478 2141 - 2333 1996 - 2204
Goed 2656 - 2911 2591 - 2847 2479 - 2750 2334 - 2606 2205 2525
Uitstekend =>2912 =>2848 =>2751 =>2607 =>2526
 
Vrouwen Leeftijd
Conditie niveau 20-29 30-39 40-49 50-59  60
Zeer zwak <=1657 <=1625 <=1545 <=1448 <=1384
Zwak 1658 - 1866 1626 - 1786 1546 - 1689 1449 - 1577 1385 - 1512
Matig 1867 - 2011 1787 - 1947 1690 - 1818 1578 - 1706 1513 - 1593
Voldoende 2012 - 2140 1948 - 2043 1819 - 1947 1707 - 1818 1594 - 1722
Ruim voldoende 2141 - 2333 2044 - 2220 1948 - 2124 1819 - 1947 1723 - 1899
Goed 2334 - 2589 2221 - 2461 2125 - 2332 1948 - 2139 1900 - 2171
Uitstekend =>2590 =>2462 =>2333 =>2140 =>2172
 
Jongens Leeftijd:
Conditie niveau: 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
Uitstekend 3000 3050 3100 3150 3200
Zeer goed 2700 2750 2800 2850 2900
Goed 2400 2450 2500 2550 2600
Voldoende 2100 2150 2200 2250 2300
Matig 1900 1950 2000 2050 2100
Onvoldoende 1700 1750 1800 1850 1900
Slecht 1500 1550 1600 1650 1700
Zeer slecht 1300 1350 1400 1450 1500
 
Meisjes Leeftijd
Conditie niveau: 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
Uitstekend 2800 2850 2900 2950 3000
Zeer goed 2500 2550 2600 2650 2700
Goed 2200 2250 2300 2350 2400
Voldoende 1900 1950 2000 2050 2100
Matig 1700 1750 1800 1850 1900
Onvoldoende 1500 1550 1600 1650 1700
Slecht 1300 1350 1400 1450 1500
Zeer slecht 1100 1150 1200 1250 1300